.NET Eğitimi

.NET Eğitimi İçeriği


.NET Eğitimi - 1. Visual Studio ide'si ile tanışma.

-Visual programlamanın yararları. 
-Visual Studio Ekranı. 
-Toolbox Penceresi. 
-Properties Penceresi. 
-Form Penceresi. 
-Kod penceresi. 
-Object Browser Penceresi. 
-Solution Explorer Penceresi. 
-Örnek1 (ilk Program)(string) 
-Örnek2.(integers) 

.NET Eğitimi - 2. Değişkenler

-Değişken Tanımlama 
-Değişken Çeşitleri 
-Yazısal Tipler 
-Mantıksal Tipler 
-Sayısal Tipler 
-Tarihsel Tipler 
-Global ve Local Değişkenler 
-Statik değişkenler 
-Tip dönüşümü 
-Örnek1 
-Örnek2 

.NET Eğitimi - 3. Operatörler

-Aritmetik Operatörler 
-Operatörlerin Kullanımı 
-Gelişmiş Matiksel Metodlar 
-Operatörlerde İşlem Önceliği 

.NET Eğitimi - 4. Kontroller ve Döngüler

-Şart ifadelerinin Özellikleri 
-if – if/else ifadeleri 
-While döngüsü 
-Örnek1 
-For bloğu 
-Switch Çoklu seçim 
-Break ve continue kontrolleri 
-Örnek1 
-Örnek2 

.NET Eğitimi - 5. Fonksiyonlar (Metodlar)

-Fonksiyon kavramı 
-Fonksiyon oluşturma 
-Alt programlar 
-Fonksiyonlara parametre gönderimi 
-Örnek1 
-Overload fonksiyonlar 
-Kendi kendini çağıran fonksiyonlar 
-Olay tanımlama ve klavye üzerinde gerçekleşen olaylar 

.NET Eğitimi - 6. Diziler

-Dizi kavramı 
-Dizi üzerinde yapılan işlemler 
-Dizi üzerinde işlem yapan metodlar 
-Dizilerin fonksiyonlara paremetre olarak aktarımı 
-Örnek1 

.NET Eğitimi - 7. Tipler ve tip oluşturma

-Object tipi 
-Kullanıcı tanımlı tipler(enum, struct) 
-Tipler arasında dönüşüm işlemleri 
-Örnek1 

.NET Eğitimi - 8. Açıklama Satırları ve paketleme işlemleri

-Tekli ve Çoklu açıklamalar 
-#Region ve #EndRegion ile kod paketleme 
-Örnek1 
-Nesne Tabanlı Programlama(Object orient programming) 
-Sınıf oluşturma 
-İsim uzayı 
-DLL oluşturma 
-Kalıtım (inheritance) 
-Örnek1 
-Abstract sınıfı kavramı 
-polymorphism 
-Örnek2 

.NET Eğitimi - 10. Hata Yakalama & Ayıklama

-Debug modunda hata ayıklama 
-Try –catch bloğu 
-Örnek1. 

.NET Eğitimi - 11. Form Üzerinde Kullanılan Kontroller ve özellikleri

-Örnekler 

.NET Eğitimi - 12. Database, SQL & ADO .NET

-Örnekler 

.NET Eğitimi - 13. C# ile ASP.net Örnek Uygulama.

.NET Eğitimi - 14. C#.net ile VB.net' in ayrıntılı olarak karşılaştırılması

 

Ön Kayıt Formu - .NET Eğitimi

Ad Soyad:
E-mail:
Telefon:
Mesaj:

BİREYSEL EĞİTİMLER