ASP.Net Eğitimi

ASP.Net Eğitimi İçeriği


ASP.Net Eğitimi - Uygulama Geliştirmenin evrimi


* Web development tanıtımı
* İş yazılımlarının kısa tarihi
* İnternet ve Web
* İş yazılımlarının ve web'in biraraya gelmesi
* İşi yayma

ASP.Net Eğitimi - .NET Platformu


* .NET Motivasyon göstergeleri
* .NET girişiminin sonuçları
* .NET sunucuları
* .NET Framework
* .NET geliştirme ortamında çalışmak

ASP.Net Eğitimi - Visual Studio .NET IDE ile çalışmak


* Tanıtım
* Visual Studio .NET'i çalıştırmak
* Seçeneklerideğiştirmek
* Pencereler ve sekmeler
* Yeni proje yaratmak

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET Tanıtımı


* Klasik ASP tanıtımı
* ASP.NET Web uygulamaları
* Server kontrolleriyle HTML yorumlamak
* ASP.NET kullanarak XML web servisleri üretmek

ASP.Net Eğitimi - Web Form Kontrolleriyle Çalışmak


* Web Forms Kontrollerinin tanıtımı
* Basit Girdi kontrolleri
* HyperLink'ler ve Button kontrolleri
* Kontrollerin listesi

ASP.Net Eğitimi - Kullanışı girişi doğrulama


* ASP.NET doğrulama kontrollerine bakış
* Basit doğrulama kontrollerini kullanmak
* Kompleks doğrulama kontrollerini kullanmak
* ValidationSummary Kontrol ile sonuçları özetlemek

ASP.Net Eğitimi - Zengin Server Kontrollerini Kullanmak


* Zengin kontrollerin tanıtımı
* Calendar kontrolü
* AdRotator kontrolü
* XML kontrolü

ASP.Net Eğitimi - ADO.NET ile data'ya erişim


* ADO.NET'e bakış
* Veri'ye bağlanma
* Komutları çalıştırma
* Veri ile çalışma
* ADO.NET Provider seçimi

ASP.Net Eğitimi - DataList ve Repeater kontrollerinin kullanımı


* List-Bound kontrollerine bakış
* Repeater kontrolü yaratmak
* DataList kontrolü yaratmak

ASP.Net Eğitimi - DataGrid kontrolü ile çalışmak


* DataGrid Tanıtımı
* DataGrid kurulumu
* İleri DataGrid özelliklerinin kullanımı
* İleri özellikleri ekleme

ASP.Net Eğitimi - ADO.NET DataSet'ler ile veriyi yönetme


* ADO.NET'de DataSet'lerin rolleri
* ASP.NET'de dataset'lerin kullanımı
* Session State'de DataSet'leri kaydetme
* DataTable kısıtlarını ve DataSet veri ilişkilerini kullanmak
* Veriyi değiştirmek için DataSet'leri ve DataAdapter'leri kullanmak
* DataSets'lerde Transactional Model

ASP.Net Eğitimi - XML Web Servisleri yaratmak


* XML Web Servisleri için motivasyon göstergeleri
* Visual Studio .NET ile XML Web Servis yaratmak
* XML Web Servis dizayn etmek

ASP.Net Eğitimi - XML Web Servis çağırıp kullanmak


* Web servis istemcileri yaratmak
* HTTP istemcileri
* .NET Consumer'lar yaratmak
* Web Servisler ve Legacy istemciler
* UDDI kullanarak web servisleri keşfetmek

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET'e Geçiş ve birlikte çalışmak


* ASP.NET'e geçmek
* ASP.NET'de COM objelerini kullanmak
* Platform başlatma Servislerini kullanmak
* COM'dan .NET komponentlerini kullanmak

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET ile durumu yönetmek


* Web Uygulamalarında durumu korumak
* Sayfa-seviye durumu
* Durumu saklamak için cookie kullanmak
* ASP.NET Session durumu(State)
* Session State'de objeleri tutmak
* Session State'e konfigurasyon yapmak
* Out-of-Process State 
* Session State'i SQL Server'e saklamak
* Cookie'siz Session ID
* Uygulama State

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET'de yeni kontroller yaratmak


* Kullanıcı tanımlı kontrollerin iki çeşidi
* Kullanıcı kontrolü yaratmak
* Daha kompleks kullanıcı kontrolü
* Özel kontrol yaratmak
* StateDropDownList kontrolü incelemek

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET Cache ve Performance işlemleri

* ASP.NET'de Performans * ASP.NET'de Cache işlemleri * Declarative Page Output Caching * Programmatic Page Caching * Caching Page Fragments * Caching Data * Performans izleme * Ek Performans ipuçları 

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET'de debugging ve tracing

* ASP.NET'de Tracing
* ASP.NET uygulamalarını debug etmek
* Çoklu dil desteğini debug etmek

ASP.Net Eğitimi - XML Web Servislerinde ileri konular


* Web servislerini kullanmakta daha derine bakmak
* XML Shaping kullanmak
* Genel çıktı için web servis kullanmak
* Binary bilgiyi XML web servisleriyle taşımak

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET uygulamalarını konfigure etme ve kurmak* ASP.NET uygulamalarını kurmak
* ASP.NET uygulamalarını konfigurasyon yapmak

ASP.Net Eğitimi - ADO.NET ile güçlü data yönetimi* DataSet'ler ve XML
* Type edilmiş DataSet'ler
* Optimistic Concurrency

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET uygulamalarını güvenli hale getirmek


* Güvenlik temelleri
* ASP.NET güvenlik konsepti
* Windows Authentication'u kullanmak
* Form tabanlı güvenlik
* Passport Authentication
* Web Servis güvenliği

ASP.Net Eğitimi - ASP.NET ile mobil cihazları desteklemek


* Büyük bir problem ve çözümü
* MMIT tanıtımı
* Mobil Web kontrollerini incelemek

 

Ön Kayıt Formu - ASP.Net Eğitimi

Ad Soyad:
E-mail:
Telefon:
Mesaj:

0 545 542 04 03 - ASP.Net Eğitimi

BİREYSEL EĞİTİMLER